Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Pionki  www.pionki.pl
MIASTO PIONKI
URZĄD MIASTA
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta
Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu
Organizacja Urzędu
RADA MIASTA
Organizacja Rady Miasta
Skład Rady Miasta Pionki
PORZĄDEK OBRAD BIEŻĄCEJ SESJI
Sesje Rady Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta
Dyżury radnych
Biuro Rady
Stanowiska Opinie Ogłoszenia Rady
WYBORY i REFERENDA
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007
Przedterminowe Wybory na Burmistrza Miasta Pionki 2009 r.
Wybory do Europarlamentu
Wybory Samorządowe 2010
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Miasto Pionki - Regulamin Rady Miasta
Strategia rozwoju Miasta Pionki
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki na lata 2005-2013
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
RADNYCH
PRACOWNIKÓW URZĘDU
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK
MIENIE I BUDŻET MIASTA
Mienie gminy
BUDŻET
Podatki i opłaty
Porozumienia, związki gminy
Pozostałe
Ewidencje i rejestry
Informacje nieudostępnione
OGŁOSZENIA
Sprzedaż mienia gminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Urzędowe
Oferty Pracy
Informacje środowiskowe
Fundusze UE
Org. pozarządowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gimnazjum Publiczne Nr 1
Gimnazjum Publiczne Nr 2
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zarząd Oświaty i Sportu
Miejski Zakład Usług Komunalnych
Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy
PSP Nr 1
PSP Nr 2
PSP Nr 5
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
ARCHIWUM BIP
Archiwum BIP
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przedszkole Nr 2 strona główna 

Przedszkole Nr 2
 

Nazwa przedszkola

Przedszkole Nr 2

Status

Przedszkole samorządowe

Rok założenia

1995

Adres przedszkola

Aleje Lipowe 24a     26-670 Pionki       tel. 0-48 384-85-00

Organ prowadzący

Urząd Miasta Pionki

Sposób obsługi finansowej

Wydział Edukacji i Sportu

Dyrektor

Z-ca dyr.

mgr Ewa Cholewa

mgr Iwona Osuch   

Liczba oddziałów

7

Liczba sal

8

Liczba nauczycieli

13

Personel pomocniczy

13

Liczba wychowanków

156

 Przedszkole Nr 2 istnieje od 1975r. Było Przedszkole Nr 4. Wówczas mieściło się ono w budynku przy ulicy Kozienickiej, gdzie obecnie znajduje się Rejonowy Urząd Pracy. Przedszkole to w roku 1991 zostało przeniesione z całym personelem, wyposażeniem oraz dziećmi do budynku przy ulicy Leśnej po zlikwidowanym Przedszkolu Nr 2. W budynku tym przebywaliśmy do 1995 roku, przyjmując nazwę Przedszkola Nr 2. W sierpniu 1995 roku wraz z personelem, dziećmi i wyposażeniem przewędrowaliśmy do następnego budynku, tj. budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 6. Obiekt ten został dostosowany do potrzeb przedszkola.

... „ale jedno jest przedszkole

to przedszkole w którym zawsze jest wesoło,

tu, gdzie dziecko śmieje się do dziecka

i gdzie uśmiech tak się toczy, jak piłeczka”...

 

Motto to przewodzi życiu naszego przedszkola i nic nie traci na wartości, mimo, że upływa czas, zmieniają się dzieci i personel. Przedszkole nasze mieści się w centrum osiedla mieszkaniowego „Podgóry”, tj. centrum miasta. Otoczone zewsząd blokami.

Placówka nasza cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej. Liczba kandydatów co roku znacznie przewyższa liczbę miejsc. W ostatnim roku niż demograficzny spowodował niewielki spadek liczby dzieci. Obecnie do przedszkola uczęszcza 156 wychowanków.

Działamy 9 lat starając się stworzyć placówkę bezpieczną i przyjazną każdemu dziecku. Otaczamy opieką dzieci w wieku 3-6 lat. Mamy 7 grup wiekowych : 3 – latki, 4 – latki, 5 – latki, 5-6- latki, 6- latki i dwie grupy „0”. Zapewniamy fachową opiekę, stwarzając warunki pełnego rozwoju każdego dziecka. Nasze przedszkole zaprasza dzieci w godzinach 600-1630 przez okrągły rok. Jesteśmy placówką która zapewnia wszechstronny rozwój naszych podopiecznych zgodnie z ich wrodzonymi zdolnościami. Oferujemy szeroką gamę zajęć, licząc, że każde dziecko wybierze coś dla siebie.

Do dyspozycji przedszkolaków jest:

-          6 dużych sal zabaw

-          sala gimnastyczna

-         duży plac zabaw

 

Zalety przedszkola:

-          placówka o wieloletniej tradycji

-          wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka

-          doświadczona kadra

-          duży ogród przedszkolny

-          nauka j.angielskiego

-          nauka tańca

-         rytmika

 

Efekty pracy Przedszkola                   

Nauczyciele starają się indywidualnie pracować z każdym dzieckiem, stwarzając optymalne warunki rozwoju wychowanków. Przedszkole sprzyja rozwojowi intelektualnemu, duchowemu, moralnemu, kulturalnemu i społecznemu dziecka. Przyznają to zarówno nauczyciele jak i rodzice. Przedszkole gromadzi informacje o losach swoich wychowanków. Dzieci z naszej placówki trafiają do Publicznej Szkoły Nr 1 i 5. Przedszkole mierzy poziom przygotowania dzieci do szkoły z czego wynika, że absolwenci opuszczając nasze przedszkole są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki.

 

Przedszkole  posiada  swoje  zwyczaje  i  obyczaje  :

 

      -     składanie wiązanek kwiatów i zapalanie zniczy na grobach żołnierzy

-          Sprzątanie świata

-          Dzień Pocztowca

-          Andrzejkowe wróżby

-          Barbórka

-          Mikołajki

-          Wigilia w przedszkolu

-          Gwiazdka

-          Bal Noworoczny

-          Dzień Dziadków

-          Zajączek

-          Bądź ostrożny na drodze – spotkanie z policjantami

-          Odwiedziny w Ochotniczej Straży Pożarnej

-          Dzień Matki i Ojca

-          Dzień Dziecka

-          Pożegnanie 6-latków  

 

Nasz zespół wyróżnia się:

-          potrzebą ciągłego doskonalenia się

-          konsekwencją w dążeniu do celu

-          umiejętnością pracy w zespole

-          radością z osiągniętego sukcesu

-         niepowtarzalnością każdego z nas

 

W przedszkolu pracuje 26 osób, tj: nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi.

-          dyrektor                            – 1

-          z-ca dyr.                            – 1

-          nauczyciele                      – 11

-          pomoc nauczyciela            – 1

-          woźne – oddziałowe          – 7

-          intendent                            – 1

-          kucharka                            – 1

-         pomoc kucharki                 – 2

-         konserwator               – 1

 
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 18:09:55 Informację zaktualizowano 2009-04-08 15:24:21, wprowadzający: Karol Łobodziec
wersja do druku