Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Pionki  www.pionki.pl
MIASTO PIONKI
URZĄD MIASTA
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta
Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu
Organizacja Urzędu
RADA MIASTA
Organizacja Rady Miasta
Skład Rady Miasta Pionki
PORZĄDEK OBRAD BIEŻĄCEJ SESJI
Sesje Rady Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta
Dyżury radnych
Biuro Rady
Stanowiska Opinie Ogłoszenia Rady
WYBORY i REFERENDA
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007
Przedterminowe Wybory na Burmistrza Miasta Pionki 2009 r.
Wybory do Europarlamentu
Wybory Samorządowe 2010
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Miasto Pionki - Regulamin Rady Miasta
Strategia rozwoju Miasta Pionki
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki na lata 2005-2013
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
RADNYCH
PRACOWNIKÓW URZĘDU
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK
MIENIE I BUDŻET MIASTA
Mienie gminy
BUDŻET
Podatki i opłaty
Porozumienia, związki gminy
Pozostałe
Ewidencje i rejestry
Informacje nieudostępnione
OGŁOSZENIA
Sprzedaż mienia gminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Urzędowe
Oferty Pracy
Informacje środowiskowe
Fundusze UE
Org. pozarządowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gimnazjum Publiczne Nr 1
Gimnazjum Publiczne Nr 2
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zarząd Oświaty i Sportu
Miejski Zakład Usług Komunalnych
Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy
PSP Nr 1
PSP Nr 2
PSP Nr 5
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
ARCHIWUM BIP
Archiwum BIP
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Samorządowe 2010 strona główna 

Wybory Samorządowe 2010
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
dotyczące organizacjiw Wyborów Samorządowych w
2010 r. 
Informacje można znależć pod adresem http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=30&layout=0
Data wprowadzenia informacji 2010-09-21 10:41:14, wprowadzający: Karol Łobodziec
Kalendarz wyborczy 
Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej

1

2

do 2 października 2010 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 4 października 2010 r. - zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do 7 października 2010 r. - powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 22 października 2010 r. dogodz. 24°°

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 27 października 2010 r. do godz. 24°°

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 29 października 2010 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do 31 października 2010 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 listopada 2010 r. - rozplakatowanie obwieszczeń:

a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

od 6 listopada 2010 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
do 7 listopada 2010 r.

- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do 11 listopada 2010 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 16 listopada 2010 r. - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

19 listopada 2010 r. o godz. 24°°

- zakończenie kampanii wyborczej
20 listopada 2010 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

21 listopada 2010 r. godz. 8°°-22°°

Głosowanie
 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-21 10:44:17 Informację zaktualizowano 2010-09-23 10:56:20, wprowadzający: Karol Łobodziec
Obwieszczenie o okregach wyborczych  
 Obwieszczenie o okregach wyborczych.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-01 10:15:14, wprowadzający: Ewa Lewińska
Informacja dot. miejsc przeznaczonych na bezplatne
umieszczanie obwieszczen wyborczych i plakatow 
 Informacja dot. miejsc przeznaczonych na bezplatne umieszczanie obwieszczen wyborczych i plakatow.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-01 10:25:06, wprowadzający: Ewa Lewińska
 

Postanowienie Nr 3/10 Komisarza Wyborczego w Radomiu


w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

postanowienie3.10. komisarza wyborczego w radomiu.jpg

 zalacznik47.jpg
Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 13:04:53 Informację zaktualizowano 2010-10-14 13:07:29, wprowadzający: Ewa Lewińska
Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Pionkach oraz pełnionych funkacjach 
 Informacja o skladzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pionkach.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 13:10:54, wprowadzający: Ewa Lewińska
Informacja o siedzibie i pełnionych dyżurach
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pionkach 
 Informacja o siedzibie i pelnionych dyzurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Pionkach.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 13:11:43, wprowadzający: Ewa Lewińska
 

Informacja dot. zgłszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych oraz druk zgłoszenia

Informacja dla komitetow dot. zglaszania kandydatow na czlonkow Obwodowych Komisji Wyborczych..doc

 Druk zgloszenia - komitet,.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-19 09:25:07 Informację zaktualizowano 2010-10-19 09:33:16, wprowadzający: Ewa Lewińska
 

Informacja dot. zgłaszania pracowników samorządowych do składów obwodowych komisji wyborczych i do obsługi informatycznej oraz druk zgłoszenia

Informacja dla pracownikow samorzadowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych w sprawie zgloszen do Obwodowych Komisji Wyborczych.doc

 Zgloszenie do OKW.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-19 09:36:26, wprowadzający: Ewa Lewińska
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Pionki z dnia 27
października 2010 r. o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych
Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych 2010
r. 
 Obwieszczenie Burmistzra Maista Pionki w sprawie numerow i granic obwodow glosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorzadowych zarzadzonych na dzien 21 listopada 2010 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 10:04:48 Informację zaktualizowano 2010-10-29 10:08:37, wprowadzający: Ewa Lewińska
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 02
listopada 2010 r. w sprawie publicznego losowania
list kandydatów na radnych oraz składów
obwodowych komisji wyborczych w wyborach
samorządowych 2010 r. 
 Komunikat Miejskiej Komisji z dnia 02 listopada 2010 r. Wyborczej dot. publicznego losowania.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 11:59:22 Informację zaktualizowano 2010-11-02 14:53:53, wprowadzający: Ewa Lewińska
Zarządzenie Nr 112 / 2010 Burmistrza Miasta
Pionki z dnia 02 listopada 2010 r. w sparwie
wskazania osób spośród pracowników
samorządowych gminy lub gminnych jednostek
organizacyjnych wchodzących z urzędu, jako
członek obwodowych komisji wyborczych 
 Zarzadzenie Nr 112 - 2010 w sprawie wskazania osob sposrod pracownikow samorzadowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych wchodzacych z urzedu jako czlonek obwodowych komisji wyborczych.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 12:53:21, wprowadzający: Ewa Lewińska
Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w
sprawie listy kandydatów na Burmistrza Miasta
Pionki  
 uchwała5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 13:21:30, wprowadzający: Ewa Lewińska
Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej Nr 6 w
sprawie przyznania numerów dla list kandydatów
do Rady Miasta Pionki 
 uchwała6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 13:23:06, wprowadzający: Ewa Lewińska
Uchwała Nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  
 Uchwala Nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 13:24:43, wprowadzający: Ewa Lewińska
Uchwała Nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w
sprawie odowłania członka Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 12 
 Uchwała Nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 13:25:42, wprowadzający: Ewa Lewińska
Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych
Komisji Wyborczych 
 Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 08,09 listopada 2010 r..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 13:26:36 Informację zaktualizowano 2010-11-08 13:59:14, wprowadzający: Ewa Lewińska
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o
przyznanych numerach dla list kandydatów
komitetów wyborczych 
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 13:32:11, wprowadzający: Ewa Lewińska
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o
zarejestrowanych listach kandydatow na radnych w
wyborach do Rady Miasta Pionki 
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych w wyborach do Rady Miasta Pionki.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 13:32:51, wprowadzający: Ewa Lewińska
Uchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej 
 Uchwala Nr 9.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-10 15:06:21, wprowadzający: Ewa Lewińska
Uchwała Nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej 
 Uchwala Nr 10.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-10 15:06:54, wprowadzający: Ewa Lewińska
Uchwała Nr 11 Miejskiej Komisji Wyborczej 
 uchwala Nr 11.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-10 15:07:16, wprowadzający: Ewa Lewińska
Uchwała Nr 12 Miejskiej Komisji Wyborczej 
 Uchwala Nr 12.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-10 15:08:00, wprowadzający: Ewa Lewińska
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia
10 listopada 2010 r. 
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 10:54:15, wprowadzający: Ewa Lewińska
Informacja bezpłatnym transporcie osób
niepełnosprawnych w dniu wyborów tj. 21
listopada 2010 r. 
 Bezplatny transport osob niepelnosprawnych w dniu wyborow tj. 21 listopada 2010 r..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 12:57:52, wprowadzający: Ewa Lewińska
Uchwała Nr 13 Miejskiej Komisji Wyborczej 
 Uchwala Nr 13.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 13:45:50, wprowadzający: Ewa Lewińska
Uchwała Nr 14 Miejskiej Komisji Wyborczej 
 Uchwala Nr 14.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 13:46:12, wprowadzający: Ewa Lewińska
wersja do druku