Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Pionki  www.pionki.pl
MIASTO PIONKI
URZĄD MIASTA
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta
Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu
Organizacja Urzędu
RADA MIASTA
Organizacja Rady Miasta
Skład Rady Miasta Pionki
PORZĄDEK OBRAD BIEŻĄCEJ SESJI
Sesje Rady Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta
Dyżury radnych
Biuro Rady
Stanowiska Opinie Ogłoszenia Rady
WYBORY i REFERENDA
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007
Przedterminowe Wybory na Burmistrza Miasta Pionki 2009 r.
Wybory do Europarlamentu
Wybory Samorządowe 2010
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Miasto Pionki - Regulamin Rady Miasta
Strategia rozwoju Miasta Pionki
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki na lata 2005-2013
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
RADNYCH
PRACOWNIKÓW URZĘDU
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK
MIENIE I BUDŻET MIASTA
Mienie gminy
BUDŻET
Podatki i opłaty
Porozumienia, związki gminy
Pozostałe
Ewidencje i rejestry
Informacje nieudostępnione
OGŁOSZENIA
Sprzedaż mienia gminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Urzędowe
Oferty Pracy
Informacje środowiskowe
Fundusze UE
Org. pozarządowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gimnazjum Publiczne Nr 1
Gimnazjum Publiczne Nr 2
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zarząd Oświaty i Sportu
Miejski Zakład Usług Komunalnych
Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy
PSP Nr 1
PSP Nr 2
PSP Nr 5
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
ARCHIWUM BIP
Archiwum BIP
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Redakcja Biuletynu strona główna 

Redakcja Biuletynu
 

REDAKCJA STRONY                                   

adres: Aleja Jana Pawła II 15; 26-670 Pionki                                   

e-mail administrator: bip@pionki.pl                                    

tel. 483414252, fax. 483414205                                    

 

 

l.p.

 

Imię i nazwisko
redaktora odpowiedzialnego

Nazwa reprezentowanego wydziału, referatu, stanowiska UM lub jednostki organizacyjnej miasta

1

Karol Łobodziec

Administrator strony z upoważnienia Burmistrza

bip@pionki.pl

2

Elżbieta Słyk

Urząd Stanu Cywilnego

3

Beata Michalska

Urząd Miasta-Wydział ON

rada@pionki.pl

4

Halina Żak

Urząd Miasta-Wydział FB

skarbnik@pionki.pl

5

Irena Jolanta Mączyńska

Miejski Zarząd Oświaty i Sportu

mzois@vp.pl

6

Alina Gola

Urząd Miasta-Wydział PS

7

Piotr Stolarski

Urząd Miasta-Wydział IiU

inwestycje@pionki.pl

8

Ryszard Szwabowicz

Urząd Miasta-Referat IP.P

9

Piotr Pasek

Straż Miejska

sm@pionki.pl

10

Łukasz Śmietanka

Miejski Zakład Usług Komunalnych

mzukpionki@onet.pl

11

Robert Pyryt

Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy

12

Jolanta Michajluk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

mops@mopspionki.pl

13

Marta Kwapisiewicz

Miejska Biblioteka Publiczna

14

Anna Kostrzewa

Miejski Ośrodek Kultury

15

Marek Górka

Gimnazjum Publiczne Nr 1

16

Wiktor Siek

Gimnazjum Publiczne Nr 2

pg2pion@go2.pl

17

Andrzej Gałkowski

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

18

Halina Osińska

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

19

Wojciech Banaś

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

20

Alfreda Szczeblewska

Przedszkole Nr 2

21

Teresa Kowalczyk

Przedszkole Nr 3

22

Genowefa Czerwiec

Przedszkole Nr 1

 
Obowiązuje od: 2007-01-16   Data wprowadzenia informacji 2003-12-17 13:07:16 Informację zaktualizowano 2008-11-12 17:00:27, wprowadzający: Karol Łobodziec, autor: Marek Konofalski
wersja do druku