Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Pionki  www.pionki.pl
MIASTO PIONKI
URZĄD MIASTA
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta
Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu
Organizacja Urzędu
RADA MIASTA
Organizacja Rady Miasta
Skład Rady Miasta Pionki
PORZĄDEK OBRAD BIEŻĄCEJ SESJI
Sesje Rady Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta
Dyżury radnych
Biuro Rady
Stanowiska Opinie Ogłoszenia Rady
WYBORY i REFERENDA
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007
Przedterminowe Wybory na Burmistrza Miasta Pionki 2009 r.
Wybory do Europarlamentu
Wybory Samorządowe 2010
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Miasto Pionki - Regulamin Rady Miasta
Strategia rozwoju Miasta Pionki
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki na lata 2005-2013
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
RADNYCH
PRACOWNIKÓW URZĘDU
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK
MIENIE I BUDŻET MIASTA
Mienie gminy
BUDŻET
Podatki i opłaty
Porozumienia, związki gminy
Pozostałe
Ewidencje i rejestry
Informacje nieudostępnione
OGŁOSZENIA
Sprzedaż mienia gminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Urzędowe
Oferty Pracy
Informacje środowiskowe
Fundusze UE
Org. pozarządowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gimnazjum Publiczne Nr 1
Gimnazjum Publiczne Nr 2
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zarząd Oświaty i Sportu
Miejski Zakład Usług Komunalnych
Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy
PSP Nr 1
PSP Nr 2
PSP Nr 5
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
ARCHIWUM BIP
Archiwum BIP
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przedszkole Nr 3 strona główna 

Przedszkole Nr 3
 

NAZWA - Przedszkole Miejskie Nr 3

ADRES - Pionki, ul. Targowa 9,
            tel. 384 84 97

            http://www.pnr3.pionki.info

KIEROWNIK - Teresa Kowalczyk

- 2 oddziały przedszkole,
- 2 oddziały "0",
- ilość przedszkolaków: 82

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-11-24 12:21:36 Informację zaktualizowano 2010-08-29 13:05:40, wprowadzający: Karol Łobodziec
 

 


Przedszkole 31.      Przedszkole jest placówką o charakterze dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym prowadzoną przez Gminę - Miasto Pionki.


2.      Istniejmy, aby pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji najmłodszych.


3.      W centrum uwagi jest dziecko, jego potrzeby, prawa i harmonijny rozwój.


4.      Zależy nam na tym, aby uczęszczanie do naszego przedszkola sprawiało dzieciom radość, a rodzicom dawało pewność, że ich pociechy otoczone są troskliwą opieką w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.


5.      Wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.


6.      Zmierzamy do ukształtowania wychowanka samodzielnego, kreatywnie myślącego, otwartego na kontakty z otoczeniem, potrafiącego wyrażać własne emocje, uczucia i uwzględniającego to, co czują inni.


7.      Zapewniamy okazję do różnorodnych zajęć obejmujących wielokierunkową edukację dzieci, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.


Organizacja Przedszkola


Przedszkole Nr 3 jest placówką 4 oddziałową, do której mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu funkcjonują:


·         2 oddziały czynne od godz. 6.00 do 16.00 (z trzema posiłkami), uczęszczanie do nich jest związane z comiesięczną odpłatnością,


·         2 oddziały "zerowe" - czynne do 5 godzin dziennie, bez posiłków i bez odpłatności.


Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu : język angielski, zajęcia taneczne.


 

 zdjecie_pnr3.png
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 08:13:53 Informację zaktualizowano 2010-08-29 13:15:07, wprowadzający: Karol Łobodziec
wersja do druku