Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Pionki  www.pionki.pl
MIASTO PIONKI
URZĄD MIASTA
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta
Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu
Organizacja Urzędu
RADA MIASTA
Organizacja Rady Miasta
Skład Rady Miasta Pionki
PORZĄDEK OBRAD BIEŻĄCEJ SESJI
Sesje Rady Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta
Dyżury radnych
Biuro Rady
Stanowiska Opinie Ogłoszenia Rady
WYBORY i REFERENDA
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007
Przedterminowe Wybory na Burmistrza Miasta Pionki 2009 r.
Wybory do Europarlamentu
Wybory Samorządowe 2010
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Miasto Pionki - Regulamin Rady Miasta
Strategia rozwoju Miasta Pionki
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki na lata 2005-2013
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
RADNYCH
PRACOWNIKÓW URZĘDU
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK
MIENIE I BUDŻET MIASTA
Mienie gminy
BUDŻET
Podatki i opłaty
Porozumienia, związki gminy
Pozostałe
Ewidencje i rejestry
Informacje nieudostępnione
OGŁOSZENIA
Sprzedaż mienia gminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Urzędowe
Oferty Pracy
Informacje środowiskowe
Fundusze UE
Org. pozarządowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gimnazjum Publiczne Nr 1
Gimnazjum Publiczne Nr 2
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zarząd Oświaty i Sportu
Miejski Zakład Usług Komunalnych
Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy
PSP Nr 1
PSP Nr 2
PSP Nr 5
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
ARCHIWUM BIP
Archiwum BIP
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 strona główna 

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007
 

WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP


W związku ze skróceniem przez Sejm swojej kadencji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. zarządził na dzień 21 października 2007 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, określając równocześnie kalendarz wyborczy. Postanowienie to zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 września 2007 r. Nr 162, poz. 1145.
Wybory do Sejmu i Senatu odbywają się łącznie, w dniu wolnym od pracy. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Wybory do Sejmu RP są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybranym do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Do Sejmu wybiera się 460 posłów z okręgowych list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych.
Wybory do Senatu RP są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybranym do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. Do Senatu wybiera się 100 senatorów według zasady większości.

 O B W I E S Z C Z E N I E O OBWODACH.doc
Obowiązuje od: 2007-09-03   Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 08:48:43 Informację zaktualizowano 2007-09-19 09:27:18, wprowadzający: Halina Mikulska, autor: Hallina Mikulska
 
 
Obowiązuje od: 2007-09-17   Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 09:28:58 Informację zaktualizowano 2007-09-19 09:39:09, wprowadzający: Halina Mikulska, autor: Hallina Mikulska
 
 Informacja
Obowiązuje od: 2007-09-18   Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 11:08:08, wprowadzający: Marek Konofalski, autor: Halina Mikulska
Zarządzenie nr 77 Burmistrza Miasta Pionki w
sprawie powołania składu obwodowych Komisji
Wyborczych 
 Zarządzenie Nr 77
Data wprowadzenia informacji 2007-10-01 15:27:34, wprowadzający: Halina Mikulska
Załączniki do Zarządzenia nr 77 - składy
obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu i Senatu
-2007 
 składy obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu i Senatu -2007
Data wprowadzenia informacji 2007-10-01 15:32:17, wprowadzający: Halina Mikulska
 
Informacja o bezpłatnym transporcie osób niepełnosprawnych w dniu 21.10.2007 r. w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Informacja o bezpłatnym transporcie osób niepełnosprawnych w dniu 21.10.2007 r. w wyborach do Sejmu i Senatu RP
Data wprowadzenia informacji 2007-10-18 09:33:50, wprowadzający: Halina Mikulska
wersja do druku