Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Pionki  www.pionki.pl
MIASTO PIONKI
URZĄD MIASTA
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta
Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu
Organizacja Urzędu
RADA MIASTA
Organizacja Rady Miasta
Skład Rady Miasta Pionki
PORZĄDEK OBRAD BIEŻĄCEJ SESJI
Sesje Rady Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta
Dyżury radnych
Biuro Rady
Stanowiska Opinie Ogłoszenia Rady
WYBORY i REFERENDA
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007
Przedterminowe Wybory na Burmistrza Miasta Pionki 2009 r.
Wybory do Europarlamentu
Wybory Samorządowe 2010
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Miasto Pionki - Regulamin Rady Miasta
Strategia rozwoju Miasta Pionki
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki na lata 2005-2013
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
RADNYCH
PRACOWNIKÓW URZĘDU
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK
MIENIE I BUDŻET MIASTA
Mienie gminy
BUDŻET
° ROK 2003
° ROK 2004
° ROK 2005
° ROK 2006
° ROK 2007
° Rok 2008
° 2009
Podatki i opłaty
Porozumienia, związki gminy
Pozostałe
Ewidencje i rejestry
Informacje nieudostępnione
OGŁOSZENIA
Sprzedaż mienia gminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Urzędowe
Oferty Pracy
Informacje środowiskowe
Fundusze UE
Org. pozarządowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gimnazjum Publiczne Nr 1
Gimnazjum Publiczne Nr 2
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zarząd Oświaty i Sportu
Miejski Zakład Usług Komunalnych
Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy
PSP Nr 1
PSP Nr 2
PSP Nr 5
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
ARCHIWUM BIP
Archiwum BIP
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 BUDŻET strona główna 

BUDŻET
 

 Budżet miasta jest uchwalany przez Radę Miasta u formie uchwały. Jest to obszerny dokument z załącznikami i częścią opisową. W trakcie roku budżetowego następują częste zmiany budżetu, gdyż nie wszystkie wydatki i dochody są możliwe do realizacji zgodnie z planem. Zmiany budżetu również uchwala Rada Miasta. Niewielkie kompetencje wprowadzania zmian budżetowych ma Burmistrz. Cała uchwała budżetowa jest do wglądu w Radzie Miasta.


Dochody i wydatki są opracowane w formie tabel. Ze względu na objętość są dostępne w formatach plików MS Word.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-10-30 09:18:02 Informację zaktualizowano 2003-10-30 16:06:56, wprowadzający: Ryszard Szwabowicz

Zobacz:
 ROK 2003 .  ROK 2004 .  ROK 2005 .  ROK 2006 .  ROK 2007 .  Rok 2008 .  2009 . 
wersja do druku